درباره ما بیشتر بدانید ...

شرکت مهندسین مشاور پیمایش گستر زیما با هدف مشارکت در پروژه های عمران، نقشه برداری و توسعه زیربناهایی همچون (ساختمان، راه، آب و آبیاری و زهکشی) فعالیت خود را در استان قم آغاز نمود است. این شرکت ضمن ارج نهادن به منابع انسانی به عنوان ارزشمندترین دارایی سازمان، با توجه به اصل رضایت‏ مشتری (کارفرمایان) و تعهد به برآورده کردن الزامات قانونی، بهبود‏ مستمر در کلیه فعالیت‏ها و فرآیندها را به عنوان خط‏ مشی کیفیت فعالیت‏های خود انتخاب و  در این راستا نظام مدیریت‏ کیفیت را براساس استاندارد سیستم مدیریت کیفیت  ISO 9001:2008  انتخاب نموده است

لیست خدمات قابل ارائه

سیستم اطلاعات جغرافیایی

ارائه کلیه خدمات سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) شامل تهیه بانک اطلاعاتی ، مدل سازی و آنالیزهای مکانی ، پایش تغییرات کاربری اراضی و ...

مهندسی عمران

ارائه کلیه خدمات پيمانکاري ساختماني ، راهسازي ، تاسيساتي و طراحي ، محاسبه ، اجرا ، نظارت و مشاوره پروژه هاي عمراني و ...

سامانه های ثبت درخواست همکاری و اجاره تجهیزات نقشه برداری

مطالب مرتبط