آخرین مطالب ارسال شده (صفحه ۱۱)

آخرین مطالب ارسال شده (صفحه ۱۱)

استخدام نقشه بردار در تهران
رزومه شرکت

رزومه شرکت

نام پروژه / کارفرما محل پروژه شرح کار  شهرداری منطقه 8 شهرک پردیسان قم آستان مقدس حضرت امام خمینی(ره ) استان تهران برداشت مسطحاتی ، محوطه سازی و جانمایی در نقشه های مورد نظر کارفرما شرکت آباد راهان پارس تقاطع غیر همسطح میدان هفتاد دو تن قم برداشت حومه ...

ادامه مطلب