آخرین مطالب ارسال شده (صفحه ۱۴)

آخرین مطالب ارسال شده (صفحه ۱۴)

رزومه شرکت

رزومه شرکت

نام پروژه / کارفرما محل پروژه شرح کار  شهرداری قم شهرک پردیسان برداشت توپوگرافی از تپه های ورودی شهرک جهت طراحی فضای سبز آستان مقدس حضرت امام خمینی(ره ) استان تهران برداشت مسطحاتی ، محوطه سازی و جانمایی در نقشه های مورد نظر کارفرما شرکت آباد راهان پارس...

ادامه مطلب