آخرین اخبار و مطالب ارسال شده (صفحه ۷)

آخرین اخبار و مطالب ارسال شده (صفحه ۷)

خط مشی کیفیت

خط مشی کیفیت

شرکت مهندسی نقشه برداری پیمایش گستر زیما با هدف مشارکت در پروژه های عمران ، نقشه برداری و توسعه زیربناهایی همچون (ساختمان، راه، آب و آبیاری و زهکشی) فعالیت خود را در استان قم آغاز نمود است . این شرکت ضمن ارج نهادن به منابع انسانی به عنوان ارزشمندترین د...

ادامه مطلب