مطالب نوشته شده در موضوع «آگهی های استخدام نقشه بردار کشور» (صفحه ۴)

مطالب نوشته شده در موضوع «آگهی های استخدام نقشه بردار کشور» (صفحه ۴)

استخدام لیسانس و فوق دیپلم نقشه بردار
استخدام مهندس نقشه برداری
استخدام نقشه بردار در یک گروه فعال

استخدام نقشه بردار در یک گروه فعال

  نمایندگی دستگاه های نقشه برداری در تهران استخدام می نماید.  1-    کارشناس ارشد ژئودزی ۲-    کارشناس نقشه برداری   تلفن تماس و شرایط در ادام...

ادامه مطلب
استخدام نقشه بردار ساختمان
استخدام مهندس نقشه بردار