مواد آزمون ورود به حرفه مهندسان (پایه سه) مهندسان نقشه برداری

 مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان(پایه سه) مردا...

مواد آزمون ورود به حرفه مهندسان (پایه سه) مهندسان نقشه برداری

 مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان(پایه سه) مرداد  1394  

ویژه مهندسان رشته نقشه برداری

• قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه اجرائی آن –( 1390 )
• مبحث اول ( تعاریف )- ( 1392 )
• مبحث دوم ( نظامات اداری )-( 1384) 
• مبحث دوازدهم ( ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا )-( 1392 )
• دستورالعملهای تیپ نقشه‌برداری ( نشریه شماره 119و 95 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی )
• *متره و برآورد کارهای نقشه‌برداری
• *نقشه‌برداری عمومی ( در حد اطلاعات دانشگاهی )
و ...... 

• *کاربرد روشها و دستگاههای نقشه‌برداری در ساختمان‌سازی و شهرسازی
• *کاربرد عکسهای هوایی و اطلاعات ماهواره‌ای در صنعت ساختمان‌سازی
• *تعیین موقعیت املاک 
• *پیاده کردن نقشه‌های طراحی شده ساختمانها، محل پی‌ها یا شالوده‌ها، ستونها، قوسها در ساختمان، هندسه ساختمان و معابر
• *گرایشهای میکروژئودزی ( جهت رفتارسنجی و کنترل سازه‌های سنگین )، فتوگرامتری کاربردی، سیستمهای اطلاعات جغرافیایی( LIS , GIS ) در حد کاربردی 
• *کنترل بر و کف در ساختمان‌سازی  

* برای موارد ذکر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصی معرفی نمی‌گردد.
• تذکر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان میباشد.
•  تذکر2: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی و یا جمله کتابهای راهنمای مباحث، ملاک عمل مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.
• تذکر3: آخرین نسخه معتبر مدارک و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاک عمل خواهد بود.


هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...