مواد آزمون ورود به حرفه مهندسان (پایه سه) مهندسین نقشه برداری 1395

مواد و سر فصل دروس آزمون ورود به حرفه مهندسان (...

مواد آزمون ورود به حرفه مهندسان (پایه سه) مهندسین نقشه برداری 1395

مواد و سر فصل دروس آزمون ورود به حرفه مهندسان (پایه سه) مهندسین نقشه برداری سال 1395 را در اینجا مشاهده نمایید .

 

•قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن (1390) و تصویب نامه شماره 160277/ت52660 ه‌ مورخ 5/12/94 هیات وزیران در مورد اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون (مندرج در همین وب‌سایت)
• مبحث اول ( تعاریف )- ( 1392 )
• مبحث دوم ( نظامات اداری )-( 1384) 
• مبحث دوازدهم ( ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا )-( 1392 )
• مبحث بیست و یکم پدافند غیر عامل
• دستورالعملهای تیپ نقشه‌برداری ( نشریه شماره 119و 95 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی )
• *متره و برآورد کارهای نقشه‌برداری
• *نقشه‌برداری عمومی ( در حد اطلاعات دانشگاهی )
• *کاربرد روشها و دستگاههای نقشه‌برداری در ساختمان‌سازی و شهرسازی
• *کاربرد عکسهای هوایی و اطلاعات ماهواره‌ای در صنعت ساختمان‌سازی
• *تعیین موقعیت املاک 
• *پیاده کردن نقشه‌های طراحی شده ساختمانها، محل پی‌ها یا شالوده‌ها، ستونها، قوسها در ساختمان، هندسه ساختمان و معابر
• *گرایشهای میکروژئودزی ( جهت رفتارسنجی و کنترل سازه‌های سنگین )، فتوگرامتری کاربردی، سیستمهای اطلاعات جغرافیایی( LIS , GIS ) در حد کاربردی 
 * مبانی فتوگرامتری عمومی
• *کنترل بر و کف در ساختمان‌سازی  

* برای موارد ذکر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصی معرفی نمی‌گردد.
• تذکر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان میباشد.
•  تذکر2: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی و یا جمله کتابهای راهنمای مباحث، ملاک عمل مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.
• تذکر3: آخرین نسخه معتبر مدارک و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاک عمل خواهد بود.


هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...